Poiščite si pomoč pri registrskih računih!

Če se nikakor ne znajdete ali pa samo ne veste, kaj storiti z delnicami, vprašajte tiste, ki so vam pripravljeni pomagati.


 
Prodati, prenesti ali se odpovedati lastništvu?! 


Če delnice še imate, morate poskrbeti za prenos iz KDD na borzni račun!

S spremembo Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) morajo imetniki delnic sami poskrbeti za prenos vrednostnih papirjev. Časa za to je še dovolj, saj morate za to poskrbeti do 1. januarja 2017. Če delnic ne boste prenesli pravočasno, se boste s tem odpovedali lastništvu!

Kako izvesti prenos?

Za začetek preverite, katere delnice in koliko njih sploh posedujete. KDD vam ponuja možnost brezplačnega izpisa stanja vaših delnic. Stanje lahko naročite na več načinov:

  • s pomočjo digitalnega potrdila, 
  • preko interaktivnega obrazca z davčno številko, 
  • zahtevo za izpis vložite pisno ali po telefonu. 


Ko boste točno vedeli, katere vrednostne papirje posedujete, poskrbite za prenos na izbrano borznoposredniško hišo. 

Kako izbrati borznoposredniško hišo?

V Sloveniji je izbira borznoposredniških hiš relativno obsežna. Podobno kot pri bankah, ki ponujajo svoje storitve na slovenskem trgu, BPH različno vrednotijo svoje storitve. Nekatere BPH zaračunajo višji strošek za sam prenos delnic in hkrati manj za odprtje in vodenje računa, pri drugih je situacija obratna. Izbira BPH naj bo povezana s koraki, ki jih želite storiti v nadaljevanju. 

Prodati ali obdržati?

Katere delnice prodati in katere obdržati je odvisno od tega, katere delnice imate in koliko. Pri tem posvet pri vašem osebnem finančnem svetovalcu ne bo odveč. Ko boste enkrat odločeni, kaj z delnicami storiti, se boste tudi lažje odločili za BPH. Če želite delnice samo prodati, je bolj smiselno izbrati BPH, ki sicer računa več za prenos, vendar je odprtje in zaprtje borznega računa brezplačno. Če se boste odločili, da delnice obdržite, se odločite za BPH, ki na dolgi rok ponuja najugodnejše pogoje poslovanja. 

Kako je s stroški? Koliko me bo to stalo?

Proces ukinitve registrskih računov ne prinaša obveznosti prodaje vrednostnih papirjev, pomeni pa, da bo imetništvo vrednostnih papirjev v prihodnosti povezano z določenimi stroški za imetnika. KDD omogoča brezplačno opustitev vrednostnih papirjev, ki se nahajajo na registrskih računih. Opustitev pomeni nepreklicno in trajno odpoved vrednostnim papirjem brez nadomestila. Imetnik v zvezi z opuščenimi vrednostnimi papirji nima nobenih pravic več.

Znesek, ki ga boste plačali pri članu KDD za opravila, povezana z ukinitvijo registrskih računov in prenosom vrednostnih papirjev, se razlikuje med posameznimi člani KDD, kar preverite v njihovi ponudbi. KDD za ta prenos ne bo zaračunavala nadomestila.

Registrski račun ni transakcijski račun in ne omogoča prenosov med različnimi osebami. Stroški prenosa med računi različnih oseb so odvisni od vrste in količine vrednostnih papirjev, ki so predmet prenosa, ter se razlikujejo med posameznimi člani KDD.

Z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je določeno, da letni strošek vodenja računa in vzdrževanja stanja vrednostnih papirjev na računu, ki ga vodi član KDD za fizično osebo, ne sme presegati 0,5 odstotka povprečne vrednosti nematerializiranih vrednostnih papirjev na tem računu. Niso pa to edina nadomestila, k plačilu katerih bi lahko bil zavezan imetnik. V vsakem primeru so relevantni vir tarife članov KDD, ki se medsebojno razlikujejo.Nadaljnje imetništvo vrednostnih papirjev bo neizogibno povezano s stroški – ti se bodo razlikovali med posameznimi člani KDD (bankami in borznoposredniškimi družbami). Brezplačne so samo možnosti, ki tako ali drugače pomenijo okrnitev imetništva in/ali okrnitev izvrševanja pravic iz vrednostnih papirjev (opustitev vrednostnih papirjev; položitev na račun sodišča).

Če v zakonskem roku, to je do 1. 1. 2017 za fizične osebe, vrednostnih papirjev na registrskem računu ne boste prenesli na račun pri izbranem članu KDD ali jih opustili, bo KDD vrednostne papirje položila pri pristojnem sodišču. V primeru, da sodno položenih vrednostnih papirjev ne boste prevzeli v roku petih (5) let, bodo ti pripadli Republiki Sloveniji.

Sodna položitev vrednostnih papirjev, ki jih imetniki ne bodo v zakonskem roku prenesli z registrskih računov na račune pri članih KDD, ne bo samodejna. Vsak imetnik bo pred morebitno sodno položitvijo obveščen. Poleg tega KDD o ukinitvi registrskih računov že obvešča na svoji spletni strani, obvestilo o ukinjanju registrskih računov bo objavljeno tudi v dnevnih časopisih.

Pri sodni položitvi je najprej potrebno vedeti, da se sodno položeni vrednostni papirji ne bodo glasili več na dotedanjega imetnika, temveč na sodišče. Uveljavljanje pravic iz teh vrednostnih papirjev bo za dotedanjega imetnika zaradi navedenega okrnjeno, poleg tega pa bodo vrednostni papirji, ki v petih letih ne bodo prevzeti iz sodnega depozita, pripadli Republiki Sloveniji.

Stroški s sodno položitvijo bodo odvisni od vrednosti položenih vrednostnih papirjev in bodo odmerjeni kot siceršnji stroški v nepravdnih postopkih na sodišču (torej upoštevaje taksno tarifo, odvetniško tarifo in druge merodajne vire).

Kako vam lahko pomagamo mi?

 
Če se sprašujete, KOLIKO so vaše delnice sploh vredne in KAJ STORITI z njimi - prodati ali obdržati ter kako vse skupaj urediti HITRO in BREZ TEŽAV se obrnite na nas! Naši svetovalci vam bodo glede na to, katere delnice imate, preverili njihovo vrednost in vam svetovali, kaj z njimi storiti.Pokličite nas na 0590 81 460 ali nam pišite na info@individa-partnerji.si in se dogovorite za sestanek! 

Jednoduché rozhodnutí pro snadněji a je zřejmé, ale musíš říci o tomto muži viagra stačí otevřít oči. Dávkování je vždy jiná. Chcete-li být exaktní pro každého člověka je to jiné.

Priporočamo

Top novice

Razno