Varčujete v Fondpolici? Obvezno preberite!

S 1.2.2017 se spreminja sestava Aktivnega naložbenega paketa!


trading

Zavarovalnica Adriatic Slovenica je v skladu z določili zavarovalnih pogojev opravila pregled ciljne sestave Aktivnega naložbenega paketa ter na podlagi tega pregleda sprejela odločitev za spremembo ciljne sestave Aktivnega naložbenega paketa s 1.2.2017.

Vsi, ki za svoje finančne cilje varčujejo v okviru Fondpolice, lahko izbirajo med različnimi naložbenimi paketi, ki so sestavljeni glede na naložbeno usmeritev vlagatelja. Poleg Aktivnega naložbenega paketa sta na voljo še Uravnoteženi in Konzervativni naložbeni paket. 

Za koga je Aktivni naložbeni paket najbolj primeren?

Aktivni naložbeni paket je namenjen vsem, katerih glavni cilj je dolgoročna kapitalska rast. Sredstva se nalagajo pretežno v delniške investicijske sklade z globalno geografsko razpršenostjo s poudarkom na razvijajočih se trgih.

Aktivni naložbeni paket v vsakem trenutku sestavlja od 5 do 10 različnih ciljnih investicijskih skladov, najmanj 75 % naložb kritnega sklada pa morajo sestavljati naložbe v delniške investicijske sklade.

Priporočena doba vlaganja za Aktivni naložbeni paket je 10 let in več, ciljna povprečna letna donosnost pa je 8 %.

Sredstva v Aktivnem naložbenem paketu se bodo torej nalagala:

  • na razvite delniške trge od Azije do Severne Amerike ob visoki in učinkoviti razpršenosti naložb, kar omogoča KD Prvi izbor, sklad delniških skladov;
  • v delnice tehnoloških podjetij, za katere se v prihodnje pričakuje nadaljnja rast delniških tečajev. To omogoča podsklad KD Tehnologija, delniški;
  • na razvite trge evropskega gospodarstva, pri katerih se pričakuje nadaljevanje gospodarskega okrevanja, ki so ga spodbudili ukrepi ECB.
  • na razvite trge ameriškega gospodarstva, kjer se je politično tveganje z izvolitvijo novega predsednika nekoliko povečalo, po drugi strani pa podjetja dosegajo večjo rast kot evropska ali japonska podjetja.
  • v hitro razvijajoče se države Indijo, Kitajsko, Brazilijo, Rusijo in ostale države, ki so kljub gospodarski krizi kot celota dokazale svojo vzdržnost in potencial za nadpovprečno realno gospodarsko rast. V 2017 se pričakuje stabilizacijo cen energentov in surovin, pričakujemo pa tudi nadaljnjo krepitev kitajske zasebne potrošnje, kar vse bolj postaja motor kitajskega gospodarstva.
  • na trge Vzhodne in Srednje Evrope, ki bodo pridobivali na podlagi okrevanja v Evropi ter privatizacijskih procesov, s poudarkom na Rusiji, ki predstavlja energetsko in surovinsko bogato regijo;
  • na trge držav Balkana, kjer se največ pričakuje od privatizacij podjetij predvsem v Sloveniji, Srbiji ter Romuniji;
  • v instrumente denarnega in obvezniškega trga, ki omogočajo ohranitev donosov doseženih v 2016 in znižanje nihajnosti portfelja. V te instrumente vlaga sklad KD MM, sklad denarnega trga, KD Bond, obvezniški sklad ter na novo vklučeni KD Corp, obvezniški, ki nalaga v podjetniške obveznice.

Ciljna sestava Aktivnega naložbenega paketa od 1. 2. 2017 dalje:
 
IME INVESTICIJSKEGA SKLADA  Delež v portfelju Sint. kaz. tveganja*
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov  15 % 5
KD Tehnologija, delniški  15 % 5
KD Novi Trgi, delniški  10 % 6
KD Amerika, delniški  10 % 5
KD Rastko, delniški  10 % 5
KD Vzhodna Evropa, delniški  10 % 6
KD Balkan, delniški  5 % 6
KD Bond, obvezniški  10 % 3
KD Corp, obvezniški 5 % 3
KD MM, sklad denarnega trga  10 % 1
SKUPAJ 100 %   
*Sintetični kazalnik tveganja in donosa kaže razmerje med tveganjem in potencialnim donosom naložbe v sklad. Temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada (VEP) v zadnjih 5 letih. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnosti. Ni zagotovljeno, da bo kategorija tveganj in donosa ostala nespremenjena, kategorizacija sklada se lahko sčasoma spremeni. Najnižja kategorija na lestvici ne pomeni naložbe brez tveganja.vir: Adriatic Slovenica 


Če želite spremeniti strukturo naložb pri svoji Fondpolici, vam pri tem z veseljem pomagamo! Pokličite nas na 0590 81 460 ali nam pišite na info@individa-partnerji.si in se dogovorite za sestanek.

Priporočamo

Top novice

Razno