Podsklad ALTA ABS

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA ABS
ISIN: SI0021401490
Skladi.com oznaka: alabs

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

4
Srednje nihajni - Delnice in obveznice
Mešani in obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili srednje nihajnosti. Zastopani so mešani vzajemni skladi, podjetniške obveznice in obveznice trgov v razvoju.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

4,00%

Izstopni stroški

Prvih 6 mesecev od dneva vplačila 2%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

2,00 %

Pretekli donosi

VEP: 1,20 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,44
Letos: -0,18
Eno leto: -2,65
Tri leta: -10,43
Pet let: + 14,20

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Sklad ALTA ABS lahko do 100 % sredstev investira v posamezne naložbene razrede (delnice, obveznice, surovine in denar). To pomeni, da je v času neugodnih razmer na kapitalskih trgih možen tudi do 100% umik v denarna sredstva, medtem ko v času pozitivnega trenda prevladujejo delniške naložbe. Strategija sklada omogoča upravljavcu sredstev hitre in učinkovite reakcije, s katerimi dosega stabilne donose, premoženje pa je manj izpostavljeno nihanju trgov kot pri klasičnem upravljanju. Pomembna prednost upravljanja Sklada ALTA ABS je tudi, da ni podvržen le subjektivnim odločitvam upravljavca, kar zagotavlja največjo možno racionalnost in preudarnost.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje