Podsklad ALTA HIGH YIELD BOND

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA HIGH YIELD BOND
ISIN: SI0021401367
Skladi.com oznaka: alhyb

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

4
Srednje nihajni - Delnice in obveznice
Mešani in obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili srednje nihajnosti. Zastopani so mešani vzajemni skladi, podjetniške obveznice in obveznice trgov v razvoju.

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški rastoči trgi ali nižja boniteta
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

1,00%

Izstopni stroški

prvih 6 mesecev od dneva vplačila 0,5%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

1,3 %

Pretekli donosi

VEP: 1,21 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -0,07
Letos: -0,93
Eno leto: + 0,27
Tri leta: + 3,17
Pet let: + 11,27

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Naložbeni cilj podsklada je doseganje maksimalne absolutne donosnosti. Naložbeni cilj poskušamo doseči predvsem z vlaganjem v dolžniške vrednotne papirje, bančne depozite in instrumente denarnega trga. Investicijska filozofija, ki ji slednimo pri upravljanju sredstev podsklada temelji na izkoriščanju tržnih neučinkovitosti in odstopanj, pri čemer s skrbnim pristopom k vrednotenju in analizam posameznih vrednostih papirjev iščemo podcenjene naložbe. Prvenstveno investiramo v dolžniške vrednostne papirje, ki, glede na naše ocene, nudijo ugoden potencial za doseganje nadpovprečne donosnosti v primerjavi z povprečnimi donosnostmi posameznega primerljivega trga oziroma panoge. Delež naložb v dolžniške vrednostne papirje, bančne depozite ter instrumente denarnega trga skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko znaša najmanj 90 % vseh sredstev podsklada.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje