Podsklad ALTA MONEY MARKET EUR

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA MONEY MARKET EUR
ISIN: SI0021401359
Skladi.com oznaka: almm

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

1
Nizko nihajni - Pretežno bančni depoziti
Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke nihajnosti. Zastopani so bančni depoziti, komercialni zapisi in zakladne menice.

Tip, Regija / sektor

Tip: Denarni
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

0,00%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,45 %

Pretekli donosi

VEP: 1,05 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: 0,00
Letos: -0,04
Eno leto: -0,01
Tri leta: + 0,11
Pet let: + 2,28

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Naložbeni cilj podsklada je zagotavljanje enakomerne in zmerne dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob nizkem tveganju ter visoki likvidnosti in varnosti naložb. Primerjava uresničitve ciljev naložb bo potekala redno,s primerjavo donosnosti podsklada denarnega trga z indeksom EONIA Index. Naložbeni cilj se bo poskušalo doseči predvsem z vlaganjem v instrumente denarnega trga in bančne depozite.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje