Podsklad Amundi Funds European Bond

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds European Bond
ISIN: LU0201577391
Skladi.com oznaka: amfeb

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Bonds Europe

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški razviti trgi ter visoka boniteta
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,8 %

Pretekli donosi

VEP: 200,45 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: -0,15
Letos: -0,17
Eno leto: + 4,59
Tri leta: + 1,40
Pet let: + 24,73

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,30 %)

Naložbena politika

Cilj podsklada je doseči srednjeročno kapitalsko rast s tem, da najmanj dve tretjini sredstev vloži v evropske obveznice s srednjimi do visokimi bonitetnimi ocenami iz različnih držav, vključno z državami evroobmočja, pa tudi iz Združenega kraljestva, Švice, Skandinavije in evropskih držav, ki se želijo pridružiti Evropski uniji. Preostala sredstva se lahko vložijo v vrednosti in instrumente, opisane v uvodu v obvezniške podsklade.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja