Podsklad Amundi Funds Euro Corporate Bond

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Euro Corporate Bond
ISIN: LU0119099819
Skladi.com oznaka: amfecb

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Bonds Euro Corporate

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,8 %

Pretekli donosi

VEP: 19,81 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: -0,05
Letos: -0,65
Eno leto: + 2,75
Tri leta: + 3,61
Pet let: + 17,01

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,30 %)

Naložbena politika

Cilj podsklada je doseči redne dohodke in kapitalsko rast s tem, da najmanj dve tretjini sredstev vloži v obveznice s fiksno ali spremenljivo obrestno mero, denominirane v EUR, ki: - jih izdajo ali zanje jamčijo vlade evroobmočja ali - jih izdajo evropske ali neevropske družbe, vendar se lahko z njimi trguje na evropskem trgu brez omejitev glede industrijskega sektorja družb. Preostala sredstva se lahko vložijo v vrednosti in instrumente, opisane v uvodu v obvezniške podsklade. Podsklad lahko uporablja tudi obrestne in kreditne izvedene instrumente.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja