Podsklad Amundi Funds Equity Euroland Small Cap

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap
ISIN: LU0568607203
Skladi.com oznaka: amfeesc

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Equities Euroland Small Cap

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Mala podjetja

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,7 %

Pretekli donosi

VEP: 203,45 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: -0,35
Letos: + 0,31
Eno leto: + 15,22
Tri leta: + 29,94
Pet let: + 83,69

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,40 %)

Naložbena politika

Podsklad vloži najmanj 67 % skupnih sredstev v delnice majhnih podjetij iz evroobmočja (tj. družb, katerih tržna kapitalizacija je ob nakupu podobna družbam, katerih vrednostni papirji sestavljajo indeks FTSE Eurobloc Small Cap, pri čemer se pričakuje, da bo ves čas ostala v okviru teh omejitev), ki imajo sedež v evroobmočju in tam kotirajo na organiziranem trgu. Podsklad lahko do 30 % skupnih sredstev vloži tudi v delnice večjih družb, ki imajo sedež v evroobmočju in tam kotirajo na organiziranem trgu. Podsklad lahko investira tudi v drugih državah članicah EU, če se pričakuje, da bodo te države v prihodnosti postale del evroobmočja

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja