Podsklad Amundi Funds Equity Global Gold Mines

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Equity Global Gold Mines
ISIN: LU0568608276
Skladi.com oznaka: amfeggm

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Equities Gold Mines

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Energija in materiali

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,70 %

Pretekli donosi

VEP: 33,10 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: -0,09
Letos: NP
Eno leto: -13,47
Tri leta: + 0,85
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,40 %)

Naložbena politika

Podsklad poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da vsaj 67 % skupnih sredstev vloži v delnice gospodarskih družb, ki so specializirane na industrijo rudnikov zlata, in v delnice rudnikov zlata v državah, kot so Avstralija, Severna Amerika in Južna Afrika, ter v druge žlahtne kovine ali mineralne zaloge (na primer kovine iz skupine srebra in platine), pod pogojem, da take investicije ne presegajo ene tretjine čistih sredstev podsklada.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja