Podsklad Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle
ISIN: LU0568611650
Skladi.com oznaka: amfegll

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Equities Luxury & Lifestyle

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Potrone dobrine

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,70 %

Pretekli donosi

VEP: 173,51 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: -0,32
Letos: NP
Eno leto: + 22,42
Tri leta: + 25,70
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,40 %)

Naložbena politika

Podsklad poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da vsaj 67 % skupnih sredstev vloži v delnice gospodarskih družb, ki pretežni del svoje poslovne dejavnosti opravijo v sektorju luksuznega ali prestižnega blaga ali storitvenem sektorju in kotirajo na organiziranem trgu v katerikoli državi sveta.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja