Podsklad Amundi Funds Euro High Yield Bond

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Euro High Yield Bond
ISIN: LU0119110723
Skladi.com oznaka: amfehyb

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Bonds Europe High Yield

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,4 %

Pretekli donosi

VEP: 21,69 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: + 0,05
Letos: -0,60
Eno leto: + 3,38
Tri leta: + 7,96
Pet let: + 24,94

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,40 %)

Naložbena politika

Če ni (drugače) določeno, kako naj se porazdelijo preostala sredstva, jih vsak podsklad lahko naloži v: - dolžniške instrumente, poleg tistih, ki so navedeni v naložbeni politiki; - zamenljive obveznice do 25 % čistih sredstev (podskladi, ki vlagajo najmanj dve tretjini sredstev v te vrednostne papirje, lahko vložijo do ene tretjine čistih sredstev v zamenljive obveznice, ki niso navedene v naložbeni politiki); - delnice in z delnicami povezane instrumente do največ 10 % vrednosti čistih sredstev; - enote/delnice KNPVP in/ali druge KNP do največ 10 % vrednosti čistih sredstev; - gotovino in/ali depozite.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja