Podsklad Amundi Funds Euro Inflation Bond

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Euro Inflation Bond
ISIN: LU0201576401
Skladi.com oznaka: amfeib

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Bonds Euro Inflation Linked

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški razviti trgi ter visoka boniteta
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,75 %

Pretekli donosi

VEP: 149,85 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: -0,39
Letos: -0,49
Eno leto: + 0,63
Tri leta: + 0,86
Pet let: + 7,95

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,35 %)

Naložbena politika

Cilj podsklada je doseči srednjeročno kapitalsko rast s tem, da najmanj dve tretjini sredstev vloži v izbor obveznic, indeksiranih z evropsko inflacijo in/ali inflacijo v kateri koli drugi državi članici evroobmočja, ki jih izda ali zanje jamči: - katera od držav članic EU ali druga javna ustanova ali - zasebna organizacija iz katere od držav članic EU (ki ima najmanj oceno AA). Najmanj dve tretjini sredstev podsklada je treba vložiti v obveznice, izdane v evrih v evroobmočju. Preostala sredstva se lahko vložijo v vrednosti in instrumente, opisane v uvodu v obvezniške podsklade.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja