Podsklad Amundi Funds Equity Japan Target

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Equity Japan Target
ISIN: LU0568583008
Skladi.com oznaka: amfejt

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Equities Japan Small Cap, SGAM Fund/Equities Japan Target

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,80 %

Pretekli donosi

VEP: 22 448,04 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: + 2,71
Letos: NP
Eno leto: + 17,17
Tri leta: + 25,17
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,40 %)

Naložbena politika

Podsklad poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da najmanj 67 % skupnih sredstev vloži v delnice japonskih gospodarskih družb, ki imajo podcenjena sredstva ali podcenjen potencial rasti ali so v prestrukturiranju in so uvrščene na priznan japonski organizirani trg.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja