Podsklad Amundi Funds Select Euro

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Select Euro
ISIN: LU0401973978
Skladi.com oznaka: amfeur

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Equities Euroland Cyclicals, SGAM Fund/Equities Euroland Financial, SGAM Fund/Equities Euroland

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,30 %

Pretekli donosi

VEP: 191,21 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: -0,63
Letos: -2,93
Eno leto: + 5,50
Tri leta: + 4,25
Pet let: + 48,31

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,35 %)

Naložbena politika

Podsklad skuša preseči indeks »MSCI Euro«, pri čemer so dividende ponovno investirane s postopkom aktivnega upravljanja. Da bi dosegli ta cilj, upravljavska skupina najmanj 75 % čistih sredstev vloži v delnice družb iz evroobmočja, denominirane v evrih. Naložbeni postopek temelji na modelu izbora delnic, ki si prizadeva izbrati najprivlačnejše delnice na osnovi potenciala rasti in vrednostnih meril.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja