Podsklad Amundi Funds Equity US Concentrated Core

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Equity US Concentrated Core
ISIN: LU0568602667
Skladi.com oznaka: amfeuscc

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Equities US Concentrated Core

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,70 %

Pretekli donosi

VEP: 186,93 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: -0,02
Letos: NP
Eno leto: + 13,19
Tri leta: + 19,23
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,40 %)

Naložbena politika

Podsklad poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da najmanj 67 % skupnih sredstev vloži v delnice gospodarskih družb s sedežem v ZDA, ki imajo v času nakupa tržno kapitalizacijo najmanj 1 milijardo USD, pri čemer se pričakuje, da bodo ves čas ostala v okviru teh omejitev, in kotirajo na organiziranem trgu v ZDA ali kateri koli državi OECD. Taka podjetja imajo ponavadi velik tržni delež v svoji panogi, močne in trajne poslovne modele ter inherentne prednosti pred konkurenti.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja