Podsklad Amundi Funds Equity US Relative Value

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Equity US Relative Value
ISIN: LU0568605769
Skladi.com oznaka: amfeusrv

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Equities US Relative Value

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,70 %

Pretekli donosi

VEP: 186,88 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: -0,02
Letos: NP
Eno leto: + 8,58
Tri leta: + 16,28
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,40 %)

Naložbena politika

Podsklad poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da najmanj 67 % skupnih sredstev vloži v delnice podcenjenih ameriških gospodarskih družb (tj družb, katerih delnice imajo v času nakupa nižjo tržno ceno, kot je njihova resnična vrednost, pri čemer se pričakuje, da bodo ves čas ostale v okviru teh omejitev), ki kotirajo na organiziranem trgu v ZDA ali kateri koli državi OECD, da bi ustvaril portfelj z močnim potencialom rasti in omejenim tveganjem izgube (downside risk).

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja