Podsklad Amundi Funds Emerging World

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Emerging World
ISIN: LU0347592197
Skladi.com oznaka: amfew

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Equities Global Emerging Countries

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,70 %

Pretekli donosi

VEP: 120,00 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: -0,08
Letos: NP
Eno leto: + 26,95
Tri leta: + 26,10
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,50 %)

Naložbena politika

Cilj podsklada je preseči indeks »MSCI Emerging Markets Free« z naložbo vsaj dveh tretjin sredstev v delnice in z delnicami povezane instrumente družb na nastajajočih trgih v Evropi, Aziji, Ameriki ali Afriki. Takšne naložbe je mogoče v primeru omejenega dostopa do delniškega trga ali za učinkovito upravljanje portfeljev opraviti prek udeležbenih zapisov. V okviru aktivnega in temeljnega upravljanja portfelja se vrednostni papirji izberejo s kombinacijo treh strategij: geografske razporeditve (izbira države), razporeditve po sektorjih v posameznih državah in izbire delnic.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja