Podsklad Amundi Funds Greater China

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Greater China
ISIN: LU0165623512
Skladi.com oznaka: amfgc

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Equities China

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,70 %

Pretekli donosi

VEP: 823,79 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: -0,01
Letos: NP
Eno leto: + 31,35
Tri leta: + 30,39
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,50 %)

Naložbena politika

Sklad najmanj dve tretjini sredstev vlaga v delnice družb, ki kotirajo na pooblaščenih trgih v Hong Kongu in imajo sedež ali pretežen delež poslovanja v Hong Kongu ali Ljudskir republiki Kitajski ali ne kotirajo na pooblaščenih trgih v Hong Kongu, ampak imajo sedež ali izvajajo večino dejavnosti v Ljudski republiki Kitajski ali na Tajvanu. Preostala sredstva se lahko vložijo v vrednosti in instrumente, opisane v uvodu v delniške podsklade.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja