Podsklad Amundi Funds Global Resources

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Global Resources
ISIN: LU0347594136
Skladi.com oznaka: amfgr

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Equities Global Energy, SGAM Fund/Equities Global Resources

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Energija in materiali

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,7 %

Pretekli donosi

VEP: 72,96 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: -0,29
Letos: NP
Eno leto: + 3,19
Tri leta: + 12,39
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,40 %)

Naložbena politika

Cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da najmanj dve tretjini sredstev vloži v delnice in z delnicami povezane instrumente družb po vsem svetu, ki so dejavne na področjih energetike, zlata in surovin. Preostala sredstva se lahko vložijo v vrednosti in instrumente, opisane v uvodu v delniške podsklade.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja