Podsklad Amundi Funds Index North America

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Index North America
ISIN: LU0442407853
Skladi.com oznaka: amfina

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Index US

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,15 %

Pretekli donosi

VEP: 256,59 EUR na dan 16.02.2018
Dnevni premik: + 0,04
Letos: NP
Eno leto: + 16,88
Tri leta: + 32,40
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,15 %)

Naložbena politika

Sklad si prizadeva doseči stopnjo napake pri sledenju, kjer naj letna sprememba razlike med donosnostjo podsklada in njegovega indeksa običajno ne bi presegla 2 %. Upravljavec se vsak dan trudi ohraniti napako pri sledenju pod 0,50 %. Izpostavljenost indeksu se doseže z neposrednim vlaganjem, z uporabo izvedenih instrumentov ali s kombinacijo obeh. Zaradi upravljanja likvidnosti ima lahko podsklad depozite, medtem ko ohranja popolno izpostavljenost indeksu z izvedenimi instrumenti.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja