Podsklad Amundi Funds Index Pacific

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Index Pacific
ISIN: LU0390717543
Skladi.com oznaka: amfip

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Index Japan

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi in rastoi trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,15 %

Pretekli donosi

VEP: 213,32 EUR na dan 14.02.2018
Dnevni premik: + 0,30
Letos: -4,29
Eno leto: -2,44
Tri leta: + 7,63
Pet let: + 39,95

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,15 %)

Naložbena politika

Sklad si prizadeva doseči stopnjo napake pri sledenju, kjer naj letna sprememba v razliki med donosnostjo podsklada in njegovega indeksa običajno ne bi presegla 2 %. Upravljavec se vsak dan trudi ohraniti napako pri sledenju pod 0,50 %. Izpostavljenost indeksu se doseže z neposrednim vlaganjem, z uporabo izvedenih instrumentov ali s kombinacijo obeh. Zaradi upravljanja likvidnosti ima lahko podsklad depozite, medtem ko ohranja popolno izpostavljenost indeksu z izvedenimi instrumenti.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja