Podsklad Amundi Funds Japan Value

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Japan Value
ISIN: LU0248702192
Skladi.com oznaka: amfjv

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Equities Japan Concentrated

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,50 %

Pretekli donosi

VEP: 13 016,00 EUR na dan 20.02.2018
Dnevni premik: -0,51
Letos: NP
Eno leto: + 11,82
Tri leta: + 22,86
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,40 %)

Naložbena politika

Cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da najmanj dve tretjini sredstev vloži v japonske lastniške delnice: Namen pristopa izbiranja vrednostnih delnic je izbrati družbe, pri katerih je prisotna razlika med njihovimi podcenjenimi delnicami in fiksnimi vrednostmi teh delnic, ki se povečujejo, da se izkoristijo ugodnosti presežne donosnosti zaradi prihodnjega popravka v oblikovanju cen delnic.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja