Podsklad Amundi Funds Latin America Equities

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Latin America Equities
ISIN: LU0201575346
Skladi.com oznaka: amflae

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Equities Latin America

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,7 %

Pretekli donosi

VEP: 502,74 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: -0,02
Letos: NP
Eno leto: + 15,98
Tri leta: + 14,69
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,50 %)

Naložbena politika

Cilj podsklada je doseči srednjeročno kapitalsko rast z vlaganjem v izbor vrednostnih papirjev na različnih geografskih in sektorskih ravneh ter z naložbo najmanj dveh tretjin sredstev v latinskoameriške delnice in z delnicami povezane instrumente. Takšne naložbe je mogoče v primeru omejenega dostopa do delniškega trga ali za učinkovito upravljanje portfeljev opraviti prek udeležbenih zapisov.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja