Podsklad Amundi Funds Select Europe

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Amundi Funds Select Europe
ISIN: LU0401974943
Skladi.com oznaka: amfseu

Prejšnje ime sklada

SGAM Fund/Equities Concentrated Europe

Družba za upravljanje

Amundi Asset Management

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,50%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,30 %

Pretekli donosi

VEP: 200,73 EUR na dan 19.02.2018
Dnevni premik: -0,83
Letos: -2,44
Eno leto: + 1,66
Tri leta: -0,47
Pet let: + 37,36

Banka skrbnica in strošek bank

CACEIS Bank ( 0,35 %)

Naložbena politika

Da bi dosegli ta cilj, upravljavska skupina najmanj 75 % čistih sredstev vloži v evropske delnice. Naložbeni postopek temelji na modelu izbora delnic, ki si prizadeva izbrati najprivlačnejše delnice na osnovi potenciala rasti in vrednostnih meril.

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja