Vzajemni sklad PIA Austria Stock

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
PIA Austria Stock
ISIN: AT0000674908
Skladi.com oznaka: ciaus

Družba za upravljanje

Pioneer Investments Austria (prej Capital Invest)

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

4,00% do 10.000 EUR
3,20% do 25.000 EUR
2,50% do 50.000 EUR
1,80% do 100.000 EUR
1,00% nad 100.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,50 %

Pretekli donosi

VEP: 113,57 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,08
Letos: + 0,58
Eno leto: + 24,38
Tri leta: + 40,75
Pet let: + 60,34

Banka skrbnica in strošek bank

( 0,10 %)

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja