Vzajemni sklad PIA Eastern Eu Stock

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
PIA Eastern Eu Stock
ISIN: AT0000675186
Skladi.com oznaka: ciees

Družba za upravljanje

Pioneer Investments Austria (prej Capital Invest)

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi

Vstopni strošek

5,00%

Izstopni stroški

0%

Upravljalska provizija

2,00 %

Pretekli donosi

VEP: 171,52 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -1,11
Letos: + 0,61
Eno leto: + 4,92
Tri leta: + 20,42
Pet let: -1,92

Banka skrbnica in strošek bank

( 0,25 %)

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja