Vzajemni sklad PIA Gold Stock

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
PIA Gold Stock
ISIN: AT0000674916
Skladi.com oznaka: cigs

Družba za upravljanje

Pioneer Investments Austria (prej Capital Invest)

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Materiali

Vstopni strošek

5,00% do 10.000 EUR
4,00% do 25.000 EUR
3,00% do 50.000 EUR
2,00% do 100.000 EUR
1,00% nad 100.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,50 %

Pretekli donosi

VEP: 16,05 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -0,25
Letos: -11,28
Eno leto: -19,99
Tri leta: -5,09
Pet let: -40,13

Banka skrbnica in strošek bank

( 0,15 %)

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja