Podsklad Templeton BRIC Fund (A)

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Templeton BRIC Fund (A)
ISIN: LU0229946628
Skladi.com oznaka: ftbr

Družba za upravljanje

Franklin Templeton Investment Funds

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi

Vstopni strošek

5,70% do 10.000 EUR
4,80% do 20.000 EUR
3,70% do 50.000 EUR
2,60% do 100.000 EUR
2,00% do 200.000 EUR
1,00% nad 200.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,10 %

Pretekli donosi

VEP: 19,88 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -1,09
Letos: + 2,79
Eno leto: + 20,34
Tri leta: + 31,48
Pet let: + 41,29

Banka skrbnica in strošek bank

J.P. Morgan Bank Luxemburg S.A ( 0,00 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Skladi z enako stopnjo tveganja