Podsklad Templeton BRIC Fund (N)

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Templeton BRIC Fund (N)
ISIN: LU0229946891
Skladi.com oznaka: ftbrn

Družba za upravljanje

Franklin Templeton Investment Funds

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi

Vstopni strošek

3,00% do 10.000 EUR
2,20% do 20.000 EUR
1,70% do 50.000 EUR
1,20% do 100.000 EUR
0,90% do 200.000 EUR
0,50% nad 200.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,85 %

Pretekli donosi

VEP: 18,69 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -1,11
Letos: + 2,69
Eno leto: + 19,73
Tri leta: + 29,61
Pet let: + 37,83

Banka skrbnica in strošek bank

J.P. Morgan Bank Luxemburg S.A ( 0,00 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Skladi z enako stopnjo tveganja