Podsklad Franklin India Fund (A)

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Franklin India Fund (A)
ISIN: LU0231205187
Skladi.com oznaka: ftin

Družba za upravljanje

Franklin Templeton Investment Funds

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi

Vstopni strošek

5,70% do 10.000 EUR
4,80% do 20.000 EUR
3,70% do 50.000 EUR
2,60% do 100.000 EUR
2,00% do 200.000 EUR
1,00% nad 200.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,50 %

Pretekli donosi

VEP: 37,81 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -2,27
Letos: -11,08
Eno leto: -6,11
Tri leta: -1,87
Pet let: + 76,52

Banka skrbnica in strošek bank

J.P. Morgan Bank Luxemburg S.A ( 0,00 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Skladi z enako stopnjo tveganja