Podsklad Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) EUR-H1

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) EUR-H1
ISIN: LU0523919115
Skladi.com oznaka: ftreah

Družba za upravljanje

Franklin Templeton Investment Funds

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Nepremičnine
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

5,70% do 10.000 EUR
4,80% do 20.000 EUR
3,70% do 50.000 EUR
2,60% do 100.000 EUR
2,00% do 200.000 EUR
1,00% nad 200.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,5 %

Pretekli donosi

VEP: 15,05 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,40
Letos: -4,20
Eno leto: + 0,47
Tri leta: -5,52
Pet let: + 11,07

Banka skrbnica in strošek bank

J.P. Morgan Bank Luxemburg S.A ( 0,00 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Skladi z enako stopnjo tveganja