Podsklad Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) EUR-H1

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) EUR-H1
ISIN: LU0523922846
Skladi.com oznaka: ftrenh

Družba za upravljanje

Franklin Templeton Investment Funds

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Nepremičnine
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

3,00% do 10.000 EUR
2,20% do 20.000 EUR
1,70% do 50.000 EUR
1,20% do 100.000 EUR
0,90% do 200.000 EUR
0,50% nad 200.000 EUR

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,25 %

Pretekli donosi

VEP: 14,21 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,42
Letos: -4,37
Eno leto: -0,21
Tri leta: -7,67
Pet let: + 6,92

Banka skrbnica in strošek bank

J.P. Morgan Bank Luxemburg S.A ( 0,00 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje


Skladi z enako stopnjo tveganja