Podsklad Infond 2040

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Infond 2040
ISIN: SI 002140167
Skladi.com oznaka: in20

Družba za upravljanje

KBM Infond d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Brez
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

0%

Izstopni stroški

Pri izplačilu po poteku obdobja treh (3) let od opravljenega posameznega vplačila v sklad se izstopni stroški ne obračunajo. Pri izstopu iz podsklada v obdobju do treh (3) let od opravljenega posameznega vplačila v podsklad se vlagateljem obračunajo 3% izstopni stroški.

Upravljalska provizija

0,5-1,75 %

Pretekli donosi

VEP: 9,77 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,29
Letos: -2,40
Eno leto: -3,11
Tri leta: NP
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

NLB d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Infond 2040 je podsklad ciljnega datuma, namenjen varčevanju za pokojnino oz. kateremukoli drugemu dolgoročnemu finančnemu cilju. Primarno je namenjen vlagateljem, ki nameravajo sredstva dvigniti v obdobju okoli leta 2040 ali kasneje.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje