Podsklad Infond Bond - Euro

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Infond Bond - Euro
ISIN: SI0021401318
Skladi.com oznaka: inbo

Prejšnje ime sklada

Krekov Sidro, Probanka Gama, Probanka Sigma

Družba za upravljanje

KBM Infond d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

3
Nizko-srednje - Državne, podjetniške obveznice
Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke do srednje nihajnosti. Zastopani so obvezniški vzajemni skladi, ki pokrivajo državne in podjetniške obveznice.

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški razviti trgi ter visoka boniteta
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

1,50% za vplačila do 4.150,00 EUR
1,25% za vplačila do 20.000,00 EUR
1,00% za vplačila do 40.000,00 EUR
0,75% za vplačila do 100.000,00 EUR
0,50% za vplačila do 200.000,00 EUR
0,25% za vplačila do 400.000,00 EUR
0,10% za vplačila nad 400.000,00 EUR

Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v podskladu oziroma podskladih krovnega sklada, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna.

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,1 %

Pretekli donosi

VEP: 13,43 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -0,01
Letos: -0,45
Eno leto: + 1,01
Tri leta: + 1,31
Pet let: -1,79

Banka skrbnica in strošek bank

NLB d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Sredstva podsklada se nalagajo v naslednje vrste finančnih instrumentov: * podsklad skupaj najmanj 90 % svojih sredstev vlaga v državne, podjetniške in bančne obveznice, * največ 10 % sredstev podsklada je naloženih v instrumente denarnega trga in bančne depozite. Najmanj 70 % naložb se bo glasilo na denarno valuto EURO.Podsklad je portfeljski investitor, ki z naložbami upravlja aktivno. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu z vključenimi pravili upravljanja oz. v Izvlečku prospekta.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje