Podsklad Infond Frontier

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Infond Frontier
ISIN: SI0021401433
Skladi.com oznaka: infr

Prejšnje ime sklada

Probanka Novi trgi, Krekov Most

Družba za upravljanje

KBM Infond d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi in obrobni trgi

Vstopni strošek

3,00% za vplačila do 4.000,00 EUR
2,50% za vplačila do 20.000,00 EUR
2,00% za vplačila do 40.000,00 EUR
1,50% za vplačila do 100.000,00 EUR
1,00% za vplačila do 200.000,00 EUR
0,50% za vplačila do 400.000,00 EUR
0,25% za vplačila nad 400.000,00 EUR

Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v podskladu oziroma podskladih krovnega sklada, se vstopni stroški vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Sklad ima tudi varčevalni načrti (časovni, padajoči in seštevalni), preberite prospekt!

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2,5 %

Pretekli donosi

VEP: 14,62 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,33
Letos: -3,28
Eno leto: -0,59
Tri leta: -2,90
Pet let: + 2,32

Banka skrbnica in strošek bank

NLB d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Globalne delniške trge z vidika naložbenega tveganja in potencialnih donosov lahko delimo v skupino razvitih »Developed Markets« in razvijajočih »Emerging Markets« trgov. V skupino razvitih trgov uvrščamo države, kjer so delniški trgi uveljavljeni že dlje časa in so družbe ekonomsko ter politično razvite. Za te trge je značilna velika tržna kapitalizacija družb in visoka likvidnost na borzi. Infond Frontier, delniški podsklad, bo sredstva nalagal v t.i. 'Frontier Markets' oz. mejne trge. Slednji so hitro razvijajoči se trgi, ki ne vključujejo Brazilije, Rusije,Indije in Kitajske. Sicer so manjši in manj razviti od velikih štirih, a so danes tam, kjer so bili BRIC trgi pred 20 leti. Glavna lastnost mejnih trgov je, da so v neposredni geografski bližini in koristijo prednosti mednarodne menjave ter rasti držav BRIC. Če še niste slišali za mejne trge, niste edini. Šele nedavno so postali investicijsko zanimivi. Razvijajoče države za napredek potrebujejo surovinske bazo in ostale proizvode, ki jih najdejo v bližnji soseščini. Razlogi za dvig trgovanja z mejnimi državami so stroškovna učinkovitost transporta, pa tudi nižje jezikovne in kulturne ovire. V prihodnje je pričakovati razvoj na področju infrastrukture, transporta, finančnega sektorja in telekomunikacij. Npr. Kazahstan je bogat z nafto in drugimi surovinami ter zaganja velike infrastrukturne projekte. Povprečna gospodarska rast države skupine »Frontier Markets« je bila 2010, na podlagi podatkov MDS, skoraj dvakrat večja od razvitih držav G-7 (Francija, Italija, Japonska, Kanada, Nemčija, Velika Britanija in ZDA). Katar je imel gospodarsko rast 14,5%, Singapur, 14,5% in Argentina 9,2%, medtem ko je med razvitimi najvišjo gospodarsko rast beležila Nemčija v višini 3,5%. Optimalni način za investiranje na teh trgih je prek vzajemnih skladov. Vlagatelji se v primeru neposrednega investiranja v delnice srečajo z visokimi transakcijskimi stroški, povezanimi z odpiranjem trgov in samim trgovanjem ter pomanjkanjem informacij oz. podatkov o posameznih naložbah. Na drugi strani vlaganje v okviru sklada vlagatelju omogoča dodatno sektorsko in geografsko razpršenost in s tem zmanjšanje nihajnosti celotnega portfelja. Vlaganje v okviru Krovnega sklada Infond pa omogoča tudi davčne ugodnosti pri prenosu sredstev med podskladi. Infond Frontier bo primeren predvsem kot dopolnitev portfelja in razpršitve premoženja med vrsto različnih trgov, ki imajo izjemen potencial. To so gospodarstva novih priložnosti, velja jim zaupati del vašega osebnega portfelja.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje