Podsklad Infond Money - Euro

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Infond Money - Euro
ISIN: SI0021401532
Skladi.com oznaka: inme

Družba za upravljanje

KBM Infond d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

1
Nizko nihajni - Pretežno bančni depoziti
Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke nihajnosti. Zastopani so bančni depoziti, komercialni zapisi in zakladne menice.

Tip, Regija / sektor

Tip: Denarni
Regija / sektor: Globalni

Vstopni strošek

1,50% za vplačila do 4.000,00 EUR
1,25% za vplačila do 20.000,00 EUR
1,00% za vplačila do 40.000,00 EUR
0,75% za vplačila do 100.000,00 EUR
0,50% za vplačila do 200.000,00 EUR
0,25% za vplačila do 400.000,00 EUR
0,10% za vplačila nad 400.000,00 EUR

Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v podskladu oziroma podskladih krovnega sklada, se vstopni stroški vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Sklad ima tudi varčevalni načrti (časovni, padajoči in seštevalni), preberite prospekt!

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,2 %

Pretekli donosi

VEP: 12,53 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: 0,00
Letos: -0,08
Eno leto: -0,22
Tri leta: -0,41
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

NLB d.d. ( 0,05 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje