Podsklad Infond Hrast

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Infond Hrast
ISIN: SI0021400476
Skladi.com oznaka: kbh

Prejšnje ime sklada

Krekov Skala

Družba za upravljanje

KBM Infond d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

4
Srednje nihajni - Delnice in obveznice
Mešani in obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili srednje nihajnosti. Zastopani so mešani vzajemni skladi, podjetniške obveznice in obveznice trgov v razvoju.

Tip, Regija / sektor

Tip: Mešani
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

3,00% za vplačila do 4.000,00 EUR
2,50% za vplačila do 20.000,00 EUR
2,00% za vplačila do 40.000,00 EUR
1,50% za vplačila do 100.000,00 EUR
1,00% za vplačila do 200.000,00 EUR
0,50% za vplačila do 400.000,00 EUR
0,25% za vplačila nad 400.000,00 EUR

Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v podskladu oziroma podskladih krovnega sklada, se vstopni stroški vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Sklad ima tudi varčevalni načrti (časovni, padajoči in seštevalni), preberite prospekt!

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2 %

Pretekli donosi

VEP: 36,72 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,19
Letos: + 0,60
Eno leto: + 2,86
Tri leta: + 7,18
Pet let: + 22,31

Banka skrbnica in strošek bank

NLB d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

Naložbena politika: je uravnoteženi vzajemni sklad s poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Do 50 % vseh sredstev lahko nalaga v tuje vrednostne papirje, s katerimi se trguje na trgih vrednostnih papirjev s seznama polnopravnih članov svetovnega združenja borz. Portfelj ni omejen niti panožno niti geografsko. Namenjen je vlagateljem, ki postavljajo v ospredje varnost svoje naložbe. Priporočljivo obdobje naložbe v enote vzajemnega sklada Hrast je 3 leta in več.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje