Podsklad KD Amerika

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
KD Amerika
ISIN: SI0021401649
Skladi.com oznaka: kdam

Družba za upravljanje

KD Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

5
Srednje-visoko - Delnice in obveznice
Delniški in mešani vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili sredje do visoke nihajnosti. Zastopani so stabilni delniški vzajemni skladi in mešani vzajemni skladi.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

3,00%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,70 %

Pretekli donosi

VEP: 1,16 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -1,47
Letos: -1,69
Eno leto: -2,03
Tri leta: NP
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka d.d. ( 0,00 %)

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem ameriških delniških naložb. Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah družb iz ZDA. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Vrste in razpršenost naložb sklada so usklajene z Direktivo EU o investicijskih skladih (UCITS sklad). Uspešnost sklada primerjamo z donosnostjo delniškega indeksa MSCI USA USD (merjenega v evrih).

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje