Podsklad KD MM

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
KD MM
ISIN: SI0021400203
Skladi.com oznaka: kdmm

Družba za upravljanje

KD Skladi, d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

1
Nizko nihajni - Pretežno bančni depoziti
Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke nihajnosti. Zastopani so bančni depoziti, komercialni zapisi in zakladne menice.

Tip, Regija / sektor

Tip: Denarni
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

0,00%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

0,10 %

Pretekli donosi

VEP: 54,08 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: 0,00
Letos: -0,09
Eno leto: -0,22
Tri leta: -0,22
Pet let: + 2,25

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka d.d. ( 0,04 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje