Podsklad PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov
ISIN: SI0021401235
Skladi.com oznaka: mlp

Družba za upravljanje

Primorski skladi d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

3
Nizko-srednje - Državne, podjetniške obveznice
Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke do srednje nihajnosti. Zastopani so obvezniški vzajemni skladi, ki pokrivajo državne in podjetniške obveznice.

Tip, Regija / sektor

Tip: Mešani
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

2,30 %
0,50 % v primeru prenosa sredstev med vzajemnimi skladi, ki jih upravlja DZU

Izstopni stroški

1,00 % (največ) za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu manj kot pet let
- 0,00 % za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu najmanj pet let
- 0,00 %, če je vlagatelj skladno z varčevalnim načrtom redno varčeval v skladu najmanj pet let

Upravljalska provizija

1,3 %

Pretekli donosi

VEP: 25,51 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,01
Letos: -0,43
Eno leto: -0,94
Tri leta: + 1,37
Pet let: + 4,08

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,10 %)

Naložbena politika

Naložbeni cilj Sklada je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev ob nižjem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju. Donos se bo dosegal z vlaganji v obveznice, instrumente denarnega trga, bančne depozite in delnice, za katere se bo presodilo, da imajo predvsem potencial rasti in visoko stopnjo likvidnosti. Rast vrednosti enote Sklada se bo dosegala z: - obrestmi na obveznice, instrumente denarnega trga in bančne depozite, - dividendami iz lastniških vrednostnih papirjev ter - doseganjem kapitalskih dobickov.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje