Podsklad NLB Skladi - Nepremičnine delniški

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
NLB Skladi - Nepremičnine delniški
ISIN: SI0021401573
Skladi.com oznaka: nlne

Družba za upravljanje

NLB Skladi d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Brez
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

3,00%

Izstopni stroški

1,00%

Upravljalska provizija

2,00 %

Pretekli donosi

VEP: 6,69 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,67
Letos: -5,95
Eno leto: -8,34
Tri leta: -12,00
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,00 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje