Podsklad NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški
ISIN: SI0021401094
Skladi.com oznaka: nlve

Družba za upravljanje

NLB Skladi d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi in rastoi trgi

Vstopni strošek

3,00% do 5.000 EUR
2,50% do 10.000 EUR
2,25% do 15.000 EUR
2,00% do 20.000 EUR
1,75% do 30.000 EUR
1,50% do 500.000 EUR
1,25% do 100.000 EUR
0,90% do 200.000 EUR
0,50% do 500.000 EUR
0,25% do 1.000.000 EUR
0,00% nad 1.000.000 EUR

Oprostitev plačila vstopnih stroškov ne velja za vlagatelje, ki vplačujejo tak znesek z varčevalnim načrtom.

Izstopni stroški

1,00% do 50.000 EUR
0,50% do 200.000 EUR
0,25% nad 200.000 EUR

Upravljalska provizija

2,00 %

Pretekli donosi

VEP: 4,41 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,49
Letos: -0,02
Eno leto: + 11,90
Tri leta: + 23,12
Pet let: + 26,27

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,21 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje