Podsklad NLB Skladi - ZDA delniški

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
NLB Skladi - ZDA delniški
ISIN: SI0021401557
Skladi.com oznaka: nlzda

Družba za upravljanje

NLB Skladi d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Brez
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

3,00%

Izstopni stroški

1,00%

Upravljalska provizija

1,75 %

Pretekli donosi

VEP: 7,48 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -1,39
Letos: -1,20
Eno leto: -1,88
Tri leta: + 8,39
Pet let: NP

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,00 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje