Podsklad NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
ISIN: SI0021401011
Skladi.com oznaka: nob

Prejšnje ime sklada

NLB Skladi - Obvezniški EUR

Družba za upravljanje

NLB Skladi d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

3
Nizko-srednje - Državne, podjetniške obveznice
Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke do srednje nihajnosti. Zastopani so obvezniški vzajemni skladi, ki pokrivajo državne in podjetniške obveznice.

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški razviti trgi ter visoka boniteta
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

1,50% do 5.000 EUR
1,30% do 10.000 EUR
1,10% do 15.000 EUR
1,00% do 20.000 EUR
0,75% do 30.000 EUR
0,60% do 500.000 EUR
0,50% do 100.000 EUR
0,40% do 200.000 EUR
0,30% do 500.000 EUR
0,20% do 1.000.000 EUR
0,00% nad 1.000.000 EUR

Oprostitev plačila vstopnih stroškov ne velja za vlagatelje, ki vplačujejo tak znesek z varčevalnim načrtom.

Izstopni stroški

1,00% do 50.000 EUR
0,30% do 200.000 EUR
0,20% nad 200.000 EUR

Upravljalska provizija

0,9 %

Pretekli donosi

VEP: 6,27 EUR na dan 19.03.2018
Dnevni premik: -0,06
Letos: -0,38
Eno leto: -0,32
Tri leta: + 0,20
Pet let: + 8,45

Banka skrbnica in strošek bank

Abanka Vipa d.d. ( 0,16 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje