Podsklad ALTA BOND

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA BOND
ISIN: SI0021400823
Skladi.com oznaka: pbo

Prejšnje ime sklada

Publikum Bond

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

3
Nizko-srednje - Državne, podjetniške obveznice
Obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili nizke do srednje nihajnosti. Zastopani so obvezniški vzajemni skladi, ki pokrivajo državne in podjetniške obveznice.

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški razviti trgi ter visoka boniteta
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

1,00%

Izstopni stroški

Prvih 6 mesecev od dneva vplačila 0,5%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

0,95 %

Pretekli donosi

VEP: 0,66 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,05
Letos: + 0,03
Eno leto: + 1,64
Tri leta: + 2,28
Pet let: + 4,10

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

ALTA BOND (Publikum Bond) je obvezniški podsklad. Najmanj 75 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite ter instrumente denarnega trga, do 25 % sredstev pa vlaga v lastniške vrednostne papirje. Cilj podsklada je doseganje boljših ali vsaj enakovrednih donosov v primerjavi s tradicionalnimi oblikami varčevanja, kakršni so bančni depoziti, hranilne vloge idr.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje