Podsklad Pioneer Funds - Euro Strategic Bond

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
ISIN: LU0190665769
Skladi.com oznaka: pfesb

Družba za upravljanje

Pioneer Asset Management S.A.

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Obvezniški razviti trgi ter visoka boniteta
Regija / sektor: Ni opredelitve

Vstopni strošek

5,00%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,00 %

Pretekli donosi

VEP: 98,63 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,03
Letos: -1,16
Eno leto: -0,16
Tri leta: + 5,88
Pet let: + 12,35

Banka skrbnica in strošek bank

( 0,00 %)

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja