Podsklad Pioneer Funds - Global Multi-Asset

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Pioneer Funds - Global Multi-Asset
ISIN: LU0372176460
Skladi.com oznaka: pfgb

Prejšnje ime sklada

Pioneer Funds - Global Balanced

Družba za upravljanje

Pioneer Asset Management S.A.

Sintetični kazalnik tveganja

0
Neocenjen - Neocenjen
Neocenjen

Tip, Regija / sektor

Tip: Mešani
Regija / sektor: Globalni

Vstopni strošek

5,00%

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

1,50 %

Pretekli donosi

VEP: 98,39 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,08
Letos: -1,31
Eno leto: + 1,90
Tri leta: + 0,78
Pet let: + 27,88

Banka skrbnica in strošek bank

Citibank International ( 0,00 %)

Primerjaj z drugim skladom


DokumentiSkladi z enako stopnjo tveganja