Podsklad ALTA PRIMUS

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA PRIMUS
ISIN: SI0021400815
Skladi.com oznaka: pop

Prejšnje ime sklada

Publikum Primus

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

4
Srednje nihajni - Delnice in obveznice
Mešani in obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili srednje nihajnosti. Zastopani so mešani vzajemni skladi, podjetniške obveznice in obveznice trgov v razvoju.

Tip, Regija / sektor

Tip: Mešani
Regija / sektor: Globalni

Vstopni strošek

4,00%

Izstopni stroški

Prvih 6 mesecev od dneva vplačila 2%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

2,3 %

Pretekli donosi

VEP: 1,96 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: -0,11
Letos: -3,98
Eno leto: -3,05
Tri leta: -3,05
Pet let: + 19,17

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

ALTA PRIMUS (Publikum Primus) je podsklad, ki najmanj 50 in največ 75 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje. Do 50 oziroma 25 % sredstev pa vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov. Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov, prejemkov od dividend in obresti.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje