Podsklad Infond Alfa

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
Infond Alfa
ISIN: SI0021400161
Skladi.com oznaka: pra

Prejšnje ime sklada

Probanka Alfa

Družba za upravljanje

KBM Infond d.o.o.

Sintetični kazalnik tveganja

4
Srednje nihajni - Delnice in obveznice
Mešani in obvezniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili srednje nihajnosti. Zastopani so mešani vzajemni skladi, podjetniške obveznice in obveznice trgov v razvoju.

Tip, Regija / sektor

Tip: Mešani
Regija / sektor: Razviti trgi

Vstopni strošek

3,00% za vplačila do 4.000,00 EUR
2,50% za vplačila do 20.000,00 EUR
2,00% za vplačila do 40.000,00 EUR
1,50% za vplačila do 100.000,00 EUR
1,00% za vplačila do 200.000,00 EUR
0,50% za vplačila do 400.000,00 EUR
0,25% za vplačila nad 400.000,00 EUR

Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v podskladu oziroma podskladih krovnega sklada, se vstopni stroški vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Sklad ima tudi varčevalni načrti (časovni, padajoči in seštevalni), preberite prospekt!

Izstopni stroški

0

Upravljalska provizija

2 %

Pretekli donosi

VEP: 67,60 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,20
Letos: + 0,16
Eno leto: + 2,23
Tri leta: + 6,78
Pet let: + 17,95

Banka skrbnica in strošek bank

NLB d.d. ( 0,05 %)

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje