Podsklad ALTA GLOBAL EMERGING

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA GLOBAL EMERGING
ISIN: SI0021400849
Skladi.com oznaka: puat

Prejšnje ime sklada

ALTA BrazilRussiaIndiaChina

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

6
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo neciklične panoge, razvite in globalne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Razviti trgi in rastoi trgi

Vstopni strošek

4,00%

Izstopni stroški

Prvih 6 mesecev od dneva vplačila 2%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

2,4 %

Pretekli donosi

VEP: 1,15 EUR na dan 20.03.2018
Dnevni premik: + 0,82
Letos: + 1,35
Eno leto: + 6,06
Tri leta: + 12,85
Pet let: + 26,79

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

ALTA Brasil RussiaIndiaChina je regijsko usmerjen sklad. Najmanj 85% svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje družb, ki imajo sedež ali opravljajo pretežni del svojega poslovanja v Braziliji, Rusiji, Indiji ter na Kitajskem. Pri izbiri naložb upravljavec upošteva potencial rasti lastniških vrednostnih papirjev v posameznih industrijah in izbranih geografskih trgih. Industrije oziroma države z večjo pričakovano rastjo tečajev lastniških vrednostnih papirjev imajo večjo utež v celotnem portfelju. Primerjava uresničitve ciljev naložb bo potekala redno s primerjavo donosnosti delniškega podsklada s tujim indeksom MSCI EM BRIC Index. Cilj podsklada je zagotavljanje visokih donosov na vložena sredstva vlagateljev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje